#kikapcs családi nap az Aquaworldben – nyereményjáték

 

#kikapcs – családi nap az Aquaworldben

nyereményjáték szabályzata

2019

 

 1. A játék célja

Azért írtuk ki ezt a játékot, hogy a 2019. augusztus 10-i #kikapcs családi nap az Aquaworldben rendezvényünk résztvevőinek meglepetést okozhassunk.

2. Játék időtartama

A játék kezdete: 2019. augusztus 10. 10 óra

A játék vége: 2019. augusztus 10. 16,50

Sorsolás: 2019. augusztus 10. 17 óra

3. Játék szervezője

 A játék szervezője, kitalálója és a nyeremény biztosítója a #kikapcs Mobil OFF, élmény On Mozgalom (képviselője: PureLife Média Kft., székhely: 1165 Budapest, Anilin u. 35., adószám: 23542554-2-42), a továbbiakban: Szervező.

4. Nyeremények

A Játékosok között 1 db Aquaworld élményfürdő családi belépőt sorsolunk ki.

5. Részvételi feltétel

 A felhasználó a nyereményszelvény kitöltésével feltétel nélkül, kifejezetten és előzetes teljes körű tájékoztatást követően hozzájárul, hogy a nyereményszelvény kitöltésével megadott adatait a 3. pontban meghatározott Szervező visszavonásig kezelje. A nyereményjátékban kizárólag azon 18. életévét betöltött, Magyarországon állandó lakcímmel és telefonszámmal, valamint érvényes e-mail-címmel rendelkező magyar állampolgárok vehetnek részt, akik a nyereményjáték meghirdetett időtartama alatt a Mobil OFF, Élmény ON mozgalom által szervezett programon résztvesz és a nyereményszelvényt kitöltve bedobja a gyűjtődobozba.

Nyereményjátékban nem vehetnek részt a nyereményjáték-szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő cégek, az említettek munkatársai és azok közeli hozzátartozói (Ptk. 685.§ (b) bekezdése).

A regisztrációval a résztvevő előzetesen hozzájárul ahhoz is, hogy a Szervező a nevét nyerés esetén nyilvánosságra hozza a nyereményakciót követően, illetve elérhetővé tegye azt az eredmény kihirdetésétől számított 30 napon keresztül.

6. A játékba kerülés feltételei

 A játékba kerülés feltétele, hogy a Játékos a nyereményjáték meghirdetett időtartama alatt a Mobil Off, Élmény ON mozgalom által szervezett programon résztvesz és a kitöltött nyereményszelvényt a kihelyezett gyűjtődobozba helyezi.

A részvétel önkéntes. Szervező a jogosulatlan felhasználásból, illetve kiskorú általi nevezésből eredő jogvitákért nem tartozik helytállni. A nyereményjátékba egy személy csak egy nyereményszelvénnyel játszhat.

7. A nyertesek kiválasztása

A nyeremény véletlenszerű sorsolás útján kerül kisorsolásra, kézi húzással. A sorsoláson részt vesznek az 5. és 6. pontban leírtaknak maradéktalanul megfelelő nyereményszelvények. A Szervező a nyertesek értesítését a sorsolás után, azon az e-mail címen kísérli meg, ami a nyereményszelvényen szerepel. A Szervező kizárja a felelősségét abban az esetben, ha a nyertesek adataik pontatlansága vagy változása miatt nem értesülnek a nyereményről. A részvevők a játékban való részvétellel meghatalmazást adnak a Szervezőnek, hogy a játékkal kapcsolatosan e-mailben felvegyék vele a kapcsolatot. A kiértesítést követően a résztvevőnek 7 nap áll rendelkezésére, hogy a kiértesítésben – a nyeremény átvételének módjáról – feltett kérdésekre válaszoljon. Ha ezt elmulasztja, akkor az ajándékjogosultság elvész, a nyertes később nem érvényesítheti a nyeremény átvételére vonatkozó igényét, és a Szervezővel szemben sem kártérítési, sem egyéb megtérítési igénnyel nem élhet.

8. Nyertes és nyeremény

A nyerteseket e-mailben értesíti a Szervező. A nyeremények átvétele az e-mailben egyeztetett módon zajlik. A nyereményekkel kapcsolatosan a nyerteseket nem terheli személyijövedelemadó-fizetési kötelezettség, azonban a nyeremény átvételével összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások (pl. nyeremény átvételéhez való utazás költsége) őket terhelik. A nyeremény pénzre nem váltható, másra átruházhatók. A nyertes tudomásul veszi továbbá, hogy a nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel készülhet, egyben hozzájárul ezen felvételek akár teljes egészének, akár részleteinek későbbi, az adott nyereményjátékhoz kapcsolódó felhasználásához. A nyertesek tudomásul veszik, hogy ha a kiértesítéstől számított 7 naptári napon belül nem jelentkeznek a nyereményekért, azt a Szervező úgy veszi, hogy a nyereménnyel összefüggésben semmilyen igényt nem támasztanak.