FOMO nyereményjáték szabályzat

FOMO nyereményjáték szabályzat

2019

 

 1. A játék célja

Azért írtuk ki ezt a játékot, hogy a FB oldalunk követőinek meglepetést szerezhessünk a 2019. október 8-i FOMO film díszbemutatójára szóló páros belépőjeggyel.

2. Játék időtartama

A játék kezdete: 2019. október 4. 10 óra

A játék vége: 2019. október 7. 12,00 óra

Sorsolás: 2019. október 7. 16,00 óra

3. Játék szervezője

 A játék szervezője, kitalálója és a nyeremény biztosítója a #kikapcs Mobil OFF, Élmény On Mozgalom (képviselője: PureLife Média Kft., székhely: 1165 Budapest, Anilin u. 35., adószám: 23542554-2-42), a továbbiakban: Szervező.

4. Nyeremények

A Játékosok között 2 db jegyet sorsolunk ki a FOMO c. film 2019. október 8-i díszbemutatójára.

5. Részvételi feltétel

A Játékos a játék kérdésére elküldött válaszával feltétel nélkül, kifejezetten és előzetes teljes körű tájékoztatást követően hozzájárul, hogy a hozzászólásában megadott adatait a 3. pontban meghatározott Szervező visszavonásig kezelje. A nyereményjátékban kizárólag azon 16. életévét betöltött, Magyarországon állandó lakcímmel és telefonszámmal, valamint érvényes e-mail-címmel rendelkező magyar állampolgárok vehetnek részt, akik a nyereményjáték meghirdetett időtartama alatt a Mobil OFF, Élmény ON mozgalom által szervezett játék kérdésére megadja a választ.

Nyereményjátékban nem vehetnek részt a nyereményjáték-szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő cégek, az említettek munkatársai és azok közeli hozzátartozói (Ptk. 685.§ (b) bekezdése).

A játékban való részvétellel a Játékos előzetesen hozzájárul ahhoz is, hogy a Szervező a nevét nyerés esetén nyilvánosságra hozza a nyereményakciót követően.

6. A játékba kerülés feltételei

 A játékba kerülés feltétele, hogy a Játékos a nyereményjáték meghirdetett időtartama alatt a Mobil Off, Élmény ON mozgalom által szervezett játékon résztvesz, éa a játék kérdésére megadja a választ.

A részvétel önkéntes. Szervező a jogosulatlan felhasználásból, illetve kiskorú általi nevezésből eredő jogvitákért nem tartozik helytállni. A nyereményjátékban egy személy csak egy válasszal játszhat.

7. A nyertesek kiválasztása

A nyeremény véletlenszerű sorsolás útján kerül kisorsolásra, Social Winner alkalmazással. A sorsoláson részt vesznek az 5. és 6. pontban leírtaknak maradéktalanul megfelelő válaszok. A Szervező a nyertes értesítését a sorsolás után a Facebook-on, a nyertes profiljára küldött üzenettel kísérli meg. A Szervező kizárja a felelősségét abban az esetben, ha a nyertesek adataik pontatlansága vagy változása miatt nem értesülnek a nyereményről. A részvevők a játékban való részvétellel meghatalmazást adnak a Szervezőnek, hogy a játékkal kapcsolatosan felvegyék vele a kapcsolatot. A kiértesítést követően a résztvevőnek 24 óra áll rendelkezésére ahhoz, hogy a kiértesítésben – a nyeremény átvételének módjáról – feltett kérdésekre válaszoljon. Ha ezt elmulasztja, akkor az ajándékjogosultság elvész, a nyertes később nem érvényesítheti a nyereményre vonatkozó igényét, és a Szervezővel szemben sem kártérítési, sem egyéb megtérítési igénnyel nem élhet.

8. Nyertes és nyeremény

A nyerteseket FB üzenetben értesíti a Szervező. A nyeremények átvétele az üzenetben egyeztetett módon zajlik. A nyereményekkel kapcsolatosan a nyerteseket nem terheli személyijövedelemadó-fizetési kötelezettség, azonban a nyeremény átvételével összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások (pl. nyeremény átvételéhez való utazás költsége) őket terhelik. A nyeremény pénzre nem váltható, de másra átruházható. A nyertes tudomásul veszi továbbá, hogy a nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel készülhet, egyben hozzájárul ezen felvételek akár teljes egészének, akár részleteinek későbbi, az adott nyereményjátékhoz kapcsolódó felhasználásához. A nyertesek tudomásul veszik, hogy ha a film díszbemutatóján nem vesznek részt, azt a Szervező úgy veszi, hogy a nyereménnyel összefüggésben semmilyen igényt nem támasztanak.