Kincskereső játék nyereményjáték-szabályzat

#kikapcs – Mobil OFF, Élmény ON
2019.

 

1. A játék célja

Azért írtuk ki ezt a játékot, hogy a #kikapcs magazin 2019/4 szám olvasóinak kellemes kikapcsolódást és meglepetést okozhassunk.

2. A játék időtartama

 • A játék kezdete: 2019. október 8.
 • A játék vége: 2020. január 10.
 • Sorsolás: 2020. január 15.

3. A játék szervezője

A játék szervezője, kitalálója és a nyeremény biztosítója a #kikapcs – a mobil OFF, élmény On Mozgalom (képviselője: PureLife Média Kft., székhely: 1165 Budapest, Anilin u. 35., adószám: 23542554-2-42), a továbbiakban: Szervező.

4. A játékba kerülés feltételei

A játékba kerülés feltétele, hogy a résztvevő a nyereményjáték meghirdetett időtartama alatt a #kikapcs magazin 2019/4 számában megjelent Kincskereső játék helyes megfejtését elküldje a nyerek@mobiloffelmenyon.hu e-mail címre a játékban megadott szót megjelölve a tárgymezőben.

A nyereményjátékba egy személy egy tárgysorral csak egyszer küldhet megfejtést.

5. Részvételi feltétel

A felhasználó az e-mail elküldésével feltétel nélkül, kifejezetten és előzetes teljeskörű tájékoztatást követően hozzájárul, hogy az e-mail elküldésével megadott adatait a 3. pontban meghatározott Szervező visszavonásig kezelje. A nyereményjátékban kizárólag azon 16. életévét betöltött, Magyarországon állandó lakcímmel és telefonszámmal, valamint érvényes e-mail címmel rendelkező magyar állampolgárok vehetnek részt, akik a nyereményjáték meghirdetett időtartama alatt a nyerek@mobiloffelmenyon.hu e-mail címre a #kikapcs magazin 2019/4 számában meghirdezett Kincskereső játék megfejtését elküldi a magazinban megadott tárgysorral.

16 év alatti személy szülői jóváhagyással vehet részt a nyereményjátékban. Ez esetben a szabályzat mellékletében szereplő szülői beleegyező nyilatkozat kitöltését is mellékelni kell az e-mailhez.

A részvétel önkéntes. Szervező a jogosulatlan felhasználásból, illetve kiskorú általi nevezésből eredő jogvitákért nem tartozik helytállni.

A játékban való részvétel a játék jelen játékszabályzatában rögzítettek automatikus elfogadását jelenti.

Nyereményjátékban nem vehetnek részt a nyereményjáték-szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő cégek, az említettek munkatársai és azok közeli hozzátartozói (Ptk. 685.§ (b) bekezdése).

A játékban való részvétellel a résztvevő előzetesen hozzájárul ahhoz is, hogy a Szervező a nevét nyerés esetén nyilvánosságra hozza a nyereményakciót követően, illetve elérhetővé tegye azt az eredmény kihirdetésétől számított 30 napon keresztül.

6. Nyeremények

 • AQUAWORLD tárgyú e-mailek esetében 1 db családi belépőjegy azz Aquaworld Élményfürdőbe
 • SKANZEN tárgyű e-mailek esetén 1 db családi belépőjegy a Szentendrei Skanzenbe
 • VAKVARJÚ tárgyú e-mailek esetén egy 4 főre szóló meghívás a Vakvarjú Étterembe
 • PALATINUS tárgyú e-mailek esetén 1 db családi belépőjegy a Palatinus Fürdőbe
 • BUBBLES CLUB tárgyú e-mailek esetén egy Tikó nyomozócsomag
 • HAJDÚSZOBOSZLÓ tárgyú e-mailek esetén egy 5000 Ft értékű ajéndékcsomag
 • KIKAPCS tárgyú e-mailek esetén #kikapcs nyereménycsomag, melynek tartalma:
  – 1 db családi belépőjegy azz Aquaworld Élményfürdőbe
  – 1 db családi belépőjegy a Szentendrei Skanzenbe
  – egy 4 főre szóló meghívás a Vakvarjú Étterembe
  – 1 db családi belépőjegy a Palatinus Fürdőbe
  – egy Tikó nyomozócsomag és
  – egy hajdúszoboszlói 5000 Ft értékű ajéndékcsomag

7. A nyertesek kiválasztása

A nyeremény véletlenszerű sorsolás útján kerül kisorsolásra, a www.random.org véletlenszám-generátor segítségével. A sorsoláson részt vesznek a 4. és 5. pontban leírtaknak maradéktalanul megfelelő e-mailt küldők.

A Szervező a nyertesek értesítését a sorsolás után, azon az e-mail címen kísérli meg, ahonnan a megfejtés érkezett. A Szervező kizárja a felelősségét abban az esetben, ha a nyertesek adataik pontatlansága vagy változása miatt nem értesülnek a nyereményről. A részvevők a játékban való részvétellel meghatalmazást adnak a Szervezőnek, hogy a játékkal kapcsolatosan e-mailben felvegyék vele a kapcsolatot. A kiértesítést követően a résztvevőnek 7 nap áll rendelkezésére, hogy a kiértesítésben – a nyeremény átvételének módjáról – feltett kérdésekre válaszoljon. Ha ezt elmulasztja, akkor az ajándékjogosultság elvész, a nyertes később nem érvényesítheti a nyeremény átvételére vonatkozó igényét, és a Szervezővel szemben sem kártérítési, sem egyéb megtérítési igénnyel nem élhet.

8. Nyertes és nyeremény

A nyerteseket e-mailben értesíti a Szervező. A nyeremények átvétele az e-mailben egyeztetett módon zajlik. A nyereményekkel kapcsolatosan a nyerteseket nem terheli személyijövedelemadó-fizetési kötelezettség, azonban a nyeremény átvételével összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások (pl. nyeremény
átvételéhez való utazás költsége) őket terhelik. A nyeremények pénzre nem válthatók, de másra átruházhatók. A nyertes tudomásul veszi továbbá, hogy a nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel készülhet, egyben hozzájárul ezen felvételek akár teljes egészének, akár részleteinek későbbi, az adott nyereményjátékhoz kapcsolódó felhasználásához. A nyertesek tudomásul veszik, hogy ha a kiértesítéstől számított 7 naptári napon belül nem jelentkeznek a nyereményekért, azt a Szervező úgy veszi, hogy a nyereménnyel összefüggésben semmilyen igényt nem támasztanak.

2019. október 8.

Melléklet

Szülői beleegyező nyilatkozat

Én …………………………………………………………………………………………………………………………………… (nèv, cím) hozzájárulok, hogy gyermekem ……………………………………………. (név) részt vegyen a 2019/4 #kikapcs magazinban megjelent nyereményjátékon.