Nyerj még több#kikapcs pillanatot az őszi #kikapcs magazinnal!

#kikapcs – mobil OFF,élmény ON
Nyerj még több#kikapcs pillanatot az őszi #kikapcs magazinnal!
nyereményjáték szabályzata
2018.

1. A játék célja

Azért írtuk ki ezt a játékot, hogy a #kikapcs magazin őszi száma olvasóinak
meglepetést okozhassunk.

2. A játék időtartama

 • A játék kezdete: 2018. október 1.
 • A játék vége: 2018. december 1.
 • Sorsolás: 2018. december 3.

3. A játék szervezője

A játék szervezője, kitalálója és a nyeremény biztosítója a #kikapcs – a mobil OFF,
élmény On Mozgalom (képviselője: PureLife Média Kft., székhely: 1165 Budapest,
Anilin u. 35., adószám: 23542554-2-42), a továbbiakban: Szervező.

4. Nyeremények

 • Egy darab családi belépőjegycsomag a #kikapcs – mobil OFF, élmény On
  Mozgalom partnereihez: Aquaworld Resort Budapest Élményfürdő; Budapest
  Gyógyfürdői és Hévízei Zrt (Csillaghegyi Strandfürdő és Uszoda).; Csodák
  Palotája; Miniversum; Szentendrei Skanzen
 • Egy darab Pagony ifjúsági könyvcsomag
 • Egy darab Tikó nyomozócsomag, a Danubius Hotels Bubbles Club jóvoltából

5. Részvételi feltétel

A felhasználó az e-mail elküldésével feltétel nélkül, kifejezetten és előzetes teljeskörű tájékoztatást követően hozzájárul, hogy az e-mail elküldésével megadott adatait a 3. pontban meghatározott Szervező visszavonásig kezelje. A nyereményjátékban kizárólag azon 18. életévét betöltött, Magyarországon állandó lakcímmel és telefonszámmal, valamint érvényes e-mail címmel rendelkező magyar állampolgárok vehetnek részt, akik a nyereményjáték meghirdetett időtartama alatt a nyerek@mobiloffelmenyon.hu e-mail címre „egy igazi #kikapcs, kütyümentes
pillanatot megörökítő olyan fotót küld, amelyen a #kikapcs magazin őszi száma is látható.

A játékban való részvétel a játék jelen játékszabályzatában rögzítettek automatikus elfogadását jelenti.

Nyereményjátékban nem vehetnek részt a nyereményjáték-szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő cégek, az említettek munkatársai és azok közeli hozzátartozói (Ptk. 685.§ (b) bekezdése).

A regisztrációval a résztvevő előzetesen hozzájárul ahhoz is, hogy a Szervező a nevét nyerés esetén nyilvánosságra hozza a nyereményakciót követően, illetve elérhetővé tegye azt az eredmény kihirdetésétől számított 30 napon keresztül.

6. A játékba kerülés feltételei

A játékba kerülés feltétele, hogy a felhasználó a nyereményjáték meghirdetett időtartama alatt a nyerek@mobiloffelmenyon.hu e-mail címre „egy igazi #kikapcs, kütyümentes pillanatot megörökítő olyan fotót küld, amelyen a #kikapcs magazin őszi száma is látható.

A részvétel önkéntes. Szervező a jogosulatlan felhasználásból, illetve kiskorú általi nevezésből eredő jogvitákért nem tartozik helytállni. A nyereményjátékba egy személy csak egyszer küldhet fotót.

7. A nyertesek kiválasztása

A nyeremény véletlenszerű sorsolás útján kerül kisorsolásra, a www.random.org véletlenszám-generátor segítségével. A sorsoláson részt vesznek az 5. és 6. pontban leírtaknak maradéktalanul megfelelő e-mail küldők.

A Szervező a nyertesek értesítését a sorsolás után, azon az e-mail címen kísérli meg, ahonnan a fotó érkezett. A Szervező kizárja a felelősségét abban az esetben, ha a nyertesek adataik pontatlansága vagy változása miatt nem értesülnek a nyereményről. A részvevők a játékban való részvétellel meghatalmazást adnak a Szervezőnek, hogy a játékkal kapcsolatosan e-mailben felvegyék vele a kapcsolatot. A kiértesítést követően a résztvevőnek 7 nap áll rendelkezésére, hogy a kiértesítésben – a nyeremény átvételének módjáról – feltett kérdésekre válaszoljon. Ha ezt elmulasztja, akkor az ajándékjogosultság elvész, a nyertes később nem érvényesítheti a nyeremény átvételére vonatkozó igényét, és a Szervezővel szemben sem kártérítési, sem egyéb megtérítési igénnyel nem élhet.

8. Nyertes és nyeremény

A nyerteseket e-mailben értesíti a Szervező. A nyeremények átvétele az e-mailben egyeztetett módon zajlik. A nyereményekkel kapcsolatosan a nyerteseket nem terheli személyijövedelemadó-fizetési kötelezettség, azonban a nyeremény átvételével összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások (pl. nyeremény
átvételéhez való utazás költsége) őket terhelik. A nyeremények pénzre nem válthatók, másra átruházhatók. A nyertes tudomásul veszi továbbá, hogy a nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel készülhet, egyben hozzájárul ezen
felvételek akár teljes egészének, akár részleteinek későbbi, az adott nyereményjátékhoz kapcsolódó felhasználásához. A nyertesek tudomásul veszik, hogy ha a kiértesítéstől számított 7 naptári napon belül nem jelentkeznek a nyereményekért, azt a Szervező úgy veszi, hogy a nyereménnyel összefüggésben semmilyen igényt nem támasztanak.

2018. október 1.